dCapture ir SaaS pakalpojums, kas nodrošina dokumentu apstrādes automatizāciju. Mūsu klienti šo risinājumu visvairāk izmanto rēķinu un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrādei. dCapture nodrošina digitalizāciju, informācijas izguvi, informācijas sasaisti ar uzņēmumos esošajām informācijas sistēmām un elektronisko dokumentu krātuvi.
Izmantojot dCapture mūsu klienti ir spējuši:
  • līdz  80% samazināt dokumentu apstrādei nepieciešamo cilvēkresursu apjomu;
  • ievērojami samazināt dokumentu apstrādes laiku;
  • veikt izmaksu optimizēšanu;
  • veidot jaunus biznesa organizēšanas modeļus.
Klienti novērtē risinājuma sniegtās iespējas un 2016.gada laikā izmantojot dCapture platformu tika apstrādāti vairāk kā 100 000 dokumentu.

Dalīties: